DK „Nad Wirynką”-„Kobieta… zmienną jest” 2017r

Wystawa zbiorowa