Galeria "Sala Piwnica" w Komornikach, Galeria "Nova" w Nowej Soli - Wystawa "Święci", 2014r

Nie ma dnia bez patrona, to właśnie świętych wspominamy nie tylko na kartach kalendarza. Wizerunki są wędrówką poprzez historię, sztukę, geografię, filozofię. Obcowanie z sacrum, odczytywanie zawartej symboliki w dziele jest metodą ku lepszemu zrozumieniu ich życia. Wystawa ta ukaże nie tylko ikonografię, rzeźbę i inne sztuki plastyczne ale pozwoli na odczytanie wielu wartości zawartych w personifikacjach. Wciąż aktualnych bo zakorzenionych w naszej kulturze. Oblicza świętości zmieniały się poprzez wieki mimo to ikonografia, symbolika, kanoniczność, replikacja nigdy nie straciły autentyzmu. Proponowana ekspozycja znajduje odzwierciedlenie w pielgrzymowaniu trwałych wartości i ich przenikaniu do codzienności. Wystawę można zobaczyć w GOK w Komornikach w Galerii Sala Piwnica do 2 grudnia 2013 roku. Serdecznie zapraszam do drugiej edycji!
Kurator wystawy: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska

Wystawa objęta patronatem medialnym: Nowiny Komornickie, Konferencje24h.pl, TWK Winogrady, Koło Dąb, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Bedyka, Radio Emaus, Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy.

Ekspozycja pozwala na obcowanie ze sztuką współczesną jako obraz człowieka kształtowany przez kulturę, religię, naturę, naukę.
Udział biorą:
Renata Bielińska
Renata Brzozowska
Dariusz Czerwiński
Łukasz Cywicki
Giotto Dymitrow
Bożena Fibik-Beim
Sylwia Gondeck
Mariusz Gosławski
Wanda Gostyńska
Olga Hnatyszak-Myśliwiec
Weronika Kaczmarek
Julia KP
Halina Kaźmierczak
Anna Klimaszewska
Elżbieta Kmak
Bogdan Koliński
Andrzej Kończal
Magdalena Kozłowska
Jerzy Kubacki
Anna Kruczkowska
Katarzyna Makowska
Krzysztof Mankiewicz
Krzysztof Marciniak
Anna Mazur
Błażej Mielcarek
Rozalia Nowak
Zbigniew Okopski
Józef Ostański
Kazimierz Rafalik
Krystyna Ruminkiewicz
Antoni Rut
Tomasz Siuda
Dorota Siudowska
Halina Skindzier
Andrzej Stanisławski
Dorota Starosta
Magdalena Walkiewicz-Kaczmarek

Foto: archiwum Anny Klimaszewskiej, Jerzego Kubackiego, Jerzego Nowaka, Tomasza Siuda
https://plus.google.com/photos/116090530914748207521/albums/5943624261104004609

FILM: http://www.youtube.com/watch?v=Mg9Wflv9QTo&feature=youtu.be

 

 

Wystawa zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach rozpoczyna swoje pielgrzymowanie. Kolejnym miejscem ekspozycji będzie galeria sztuki Nova Nowosolskiego Domu Kultury.

Galeria Sztuki NOVA - ul. J.Piłsudskiego 49
67-100 Nowa Sól

6 grudnia 2013, godz. 17.00