KONTAKT

 Facebook:
 
Instagram: 
 
Kontakt mailowy: 
 
 Tel. 666-469-140
 
 Fascynuje mnie biologia i bezwzględność natury, sensualność i obfitość zewnętrznego świata. Inspirują atawistyczne instynkty, obawy i przede wszystkim wewnętrzny, intymny i jednocześnie liryczny wymiar życia. Lubię eksperymentować z różnymi technikami malarskimi, takimi jak tempera, olej, akryl, gwasz

 

 I'm fascinated by biology and the ruthlessness of nature, sensuality and abundance of surrounding me world. Atavistic instincts, fear, and above all, internal, intimate, and lyrical dimension of life inspire me. I like to experiment with different painting techniques, such as tempera, oil, acrylic, gouache